beats by dre cheap

KORAK NAPRIJED, DVA UNAZAD


KORAK NAPRIJED, DVA UNAZAD
https://www.facebook.com/SunniLegion

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, i neka je salavat na
Njegovog miljenika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem.
Zaista jedna od najvećih smutnji u današnjem dobu jeste ukidanje
islamskog hilafeta, a samim tim i ukidanje islamskog zakona
(Šerijata).
Zamislite stado bez pastira, a u isto vrijeme vukovi vrebaju sa
svih strana. Mnogi dobri ljudi, koji su istinski ljubomorni prema
svojoj vjeri su, ili pojedinačno, ili u grupama, svako shodno svojoj
mogućnosti, krenuli da spase sebe i ummet od te smutnje (fitne) i
da povrate hilafet. Parolu “povrat hilafeta” stavili su ispred sebe
kao glavni cilj. Počeli su odmah nakon pada hilafeta, 1924. godine.
Međutim, niti ima pobjede, niti uspjeha. Razlog neuspjeha je u
njima samima. Allah, dželle šanuhu, je obećao, a Njegovo obećanje
je istina, kazavši u suri Er-Rum, 47.ajet:
''a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.''
Tako da čovjek kad ne dobije pomoć nakon uloženog truda,
nek’ razlog traži u samom sebi i nek’ se zapita: “Da li sam zaista
slijedio Šerijat kako treba, ili da li sam uistinu bio iskren?”
Kad napravimo jedan korak naprijed,
vratimo se dva unazad, zašto?
Nećemo sami sebe zavaravati, nego ćemo staviti stvarni razlog
na sto, staviti ruku na ranu, tamo gdje uistinu boli, i analizirati naše
greške kao pametni ljudi. Mnogi misle da su baš oni radnici za
islam, ali ustvari oni su zapreka napretku islama, čak ga vode ka
dekadenci. Nije mi namjera iznositi puke kritike, nego pomoći u
otklanjanju pogreški. Pokušat ću u kratkim crtama objasniti neke
greške i zapreke u radu na Allahovom putu.

1. Pogrešno ili nedovoljno shvatanje Poslanikove životne
biografije (sire), kao i biografije njegovih ashaba.
Ako se osvrnemo na život Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, i njegovih ashaba, vidjet ćemo da su prošli kroz različite
etape. Zapazit ćemo doba kad su bili slabi, doba kad su tajno
pozivali u islam, doba kad su bili tlačeni, protjerani, doba kad su
htjeli da se bore, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
rekao da još nema naredbe za borbu, pa poslije toga doba hidžre,
kad su napustili rodnu grudu, rodbinu, imetak, i to sve zbog islama,
pa poslije toga doba gradnje islamske države, pa doba borbi, pa
osvajanja, i itd.
Radnik, daija na Allahovom putu, koji ne poznaje etape kroz
koje su prolazili Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi,
napravit će promašaj i dosta grešaka u svome radu za islam.
Naprotiv, ako želi uspjeh u svome radu, treba dobro procijeniti u
kojoj fazi se nalazi njegova da’va i njegov rad za islam, te da ih
uporedi sa fazama Poslanikovog poziva, i da uzme pouke i poruke.
Činjenica je da ne možemo fazu u kojoj su muslimani, u
doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili u snazi, uzeti kao
vodilju za današnju fazu slabosti islamskog ummeta, ili obrnuto.
Analizirajući siru, vidjet ćemo da put da’ve i rada na Allahovom
putu nije udoban, niti ravan, nego je krivudav, težak i pun raznih
iskušenja.
Sjetimo se nakon koliko godina je Allah, dželle šanuhu,
počastio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pobjedom, koliko
je truda uložio, kroz koliko je poteškoća prošao, a on je Njegov
miljenik?
Šta onda očekujemo mi, obični smrtnici. Onaj ko nije naučio
da je ovaj put prekriven poteškoćama, i da na njemu treba dosta
strpljenja, neće moći nastaviti dalje kada naiđe na neku od tih
poteškoća, ali kada uporedi svoje sa stanjem kroz koje je prošao
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi, to će mu dati snagu
i smiraj, koji će mu pomoći da nastavi tim putem, jer to je Allahov
zakon koji važi za sva Njegova stvorenja. Kada vidi da dugo
vremena čini da’vu, a nema mnogo pristalica, neće se razočarati
i odustati, nego će se podsjetiti da su i Muhamed, sallallahu alejhi
ve sellem, a i drugi poslanici bili ustrajni u da’vi iako nisu u
početku, a neki ni na kraju, imali veliki broj pristalica. Nakon gore
navedenog znat će vrijednost poznavanja sire, u njoj će naći mnogo
odgovora i rješenja na putu da’ve na Allahovom putu.
IMAD EL MISRI

moja svaštara
http://husrevbeg.blogger.ba
06/11/2013 19:43